Denis

dobráčisko s obrovským srdcom

RExo

energický puberťák

DENY

elegantný drobec

RONNY

náš najmenší