2% z dane


Naše OZ v tomto roku z technických príčin nemôže poberať 2 % z odvedenej dane z príjmu. Keďže toto by bolo pre našu činnosť takmer likvidačné (bez týchto peňazí by sme nevedeli pomáhať chorým a opusteným zvieratám) - pomoc nám ponúklo naše spriatelené OZ Žiarsky chlpáč - Útulok pre psov.
Poskytli nám ich tlačivo a ak ste sa rozhodli venovať práve nám Vaše 2 % - prosíme, 

použite práve toto ich tlačivo (na stiahnutie je pripravené nižšie).

Pre rozlíšenie sumy určenej nám, by sme Vás prosili, keby ste podpísané tlačivá, alebo ich kópie, doručili Alenke Görögovej, Lydke Dankovej, alebo Alžbete Madudovej. Prípadne nám pošlite screenshot na adresu a.madudova@centrum.sk, alebo na messenger nášho OZ.  ĎAKUJEME 

Vyhlásenie

Vyhlásenie 2023.pdf

Potvrdenie

Potvrdenie o zaplatení.pdf